AZ Partaidetza 

Aukera-berdintasunean eta herritarren partaidetzan espezializatutako aholkularitza-enpresa homologatua 

ENPRESA PRIBATUEKIN lankidetzan  


AZ Partaidetzak enpresa pribatuei laguntza teknikoa eskaintzen die aukera-berdintasunaren eta parte-hartzearen alorrean. 

Arlo honetan eskaintzen ditugun zerbitzuak: 

- DIAGNOSTIKOAK, BERDINTASUN PLANAK eta INDARKERIA MATXISTAREN AURKAKO PROTOKOLOAK

- HIRIGINTZA ARLOAN ZEIN INGURUMEN ALORREAN LANEAN DABILTZAN AHOLKULARITZA ZERBITZUEKIN LANKIDETZA, GENERO PERSPEKTIBA ETA HERRITARREN PARTE-HARTZEA SUSTATUZ EUREN PROIEKTUETAN

- GENERO INPAKTU TXOSTENAK

ERAKUNDE PUBLIKOEKIN 

lan egiten 


AZ Partaidetzak 15 urte baino gehiago daramatza zerbitzu espezializatuak eskaintzen berdintasun politiken garapenean lan egin nahi duten erakunde publikoei: 


- BERDINTASUN eta HERRITARREN PARTAIDETZA ZERBITZUEN ETA ARLOEN KUDEAKETA ZUZENA 

- PRESTAKUNTZA BERDINTASUNAREN ETA HERRITARREN PARTAIDETZAREN ARLOAN  POLITIKARI ETA TEKNIKARIENTZAT 

- IDAZKARITZA TEKNIKOAKANTOLATURIKO HERRITARREI 

laguntzen 

AZ Partaidetzak apustu egiten du gizarte lanaren alde, batez ere Emakumeen Elkarteak eta berdintasunaren alde lan egiten duten Federazio, Fundazio eta Kooperatibei lagunduz. Hauekin egiten duguna: 

- IDAZKARITZA TEKNIKOAK KUDEATZEA

- AHALDUNTZE PROZESUETAN LAGUNTZEA

- IKASTAROAK EMATEA

- EKITALDIAK ANTOLATZEA

- ERAKUNDE PUBLIKOEKIN BITARTEKARITZA LANAK EGITEA

 

ANTOLATURIK GABEKO HERRITARREN zerbitzura 

AZ Partaidetzak lan egiten du gizartearentzat aukera-berdintasunaren bidez: 

- BERDINTASUNERAKO DIAGNOSTIKO ETA PLANAK ELABORATUZ ETA EBALUATUZ 

- BERDINTASUNERAKO ETA PARTAIDETZARAKO PROTOKOLOAK ETA ORDENANTZAK ELABORATUZ 

- BERDINTASUNA EDO FEMINISMOARI BURUZKO LIBURUAK EDITATUZ 

- PROZESU PARTE HARTZAILEAK DISEINATUZ ETA INPLEMENTATUZ UDAL EDO ESKUALDETAN