AZ Partaidetza 
                                                                                                                                                                   Aukera-berdintasunean eta herritarren partaidetzan espezializatutako aholkularitza-enpresa homologatua 

ENPRESA PRIBATUEKIN lankidetzan  


AZ Partaidetzak enpresa pribatuei laguntza teknikoa eskaintzen die aukera-berdintasunaren eta parte-hartzearen alorrean. 


Arlo honetan eskaintzen ditugun zerbitzuak: 

- DIAGNOSTIKOAK ETA BERDINTASUNERAKO PLANAK  

- PARTAIDETZARAKO BANE-PROZESUAK 

- INDARKERIA MATXISTAREN aurkako PROTOKOLOAK 

ERAKUNDE PUBLIKOEKIN 

lan egiten 


AZ Partaidetza 15 urte baino gehiago darama zerbitzu espezializatuak eskaintzen berdintasun politiken garapenean lan egin nahi duten erakunde publikoei: 

- BERDINTASUN eta HERRITARREN PARTAIDETZA ZERBITZUEN ETA ARLOEN KUDEAKETA ZUZENA 

- PRESTAKUNTZA BERDINTASUNAREN ETA HERRITARREN PARTAIDETZAREN ARLOAN  POLITIKARI ETA TEKNIKARIENTZAT 

- IDAZKARITZA TEKNIKOAK



ANTOLATURIKO HERRITARREI 

laguntzen 

AZ Partaidetzak apustu egiten du gizarte lanaren alde, batez ere Emakumeen Elkarteak eta berdintasunaren alde lan egiten duten Federazio, Fundazio eta Kooperatibei lagunduz. Hauekin egiten duguna: 

- IDAZKARITZA TEKNIKOAK KUDEATZEA

- AHALDUNTZE PROZESUETAN LAGUNTZEA

- IKASTAROAK EMATEA

- EKITALDIAK ANTOLATZEA

- ERAKUNDE PUBLIKOEKIN BITARTEKARITZA LANAK EGITEA

 

ANTOLATURIK GABEKO HERRITARREN zerbitzura 

AZ Partaidetzak lan egiten du gizartearentzat aukera-berdintasunaren bidez: 

- BERDINTASUNERAKO DIAGNOSTIKO ETA PLANAK ELABORATUZ ETA EBALUATUZ 

- BERDINTASUNERAKO ETA PARTAIDETZARAKO PROTOKOLOAK ETA ORDENANTZAK ELABORATUZ 

- BERDINTASUNA EDO FEMINISMOARI BURUZKO LIBURUAK EDITATUZ 

- PROZESU PARTE HARTZAILEAK DISEINATUZ ETA INPLEMENTATUZ UDAL EDO ESKUALDETAN