BERDINTASUNA

AUKERA-BERDINTASUNIK GABE ETA HERRITARREN JARDUERA AKTIBORIK GABE, EZ DAGO DEMOKRAZIARIK.


  • AZn gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren alde lan egiten dugu, larrialdi klimatikoari aurre egiteko, aberastasuna birbanatzeko eta gobernu on bat eraikitzeko aurretiazko eta ezinbesteko baldintza dela ulertuta.

ZERBITZUAK ESPARRU HONETAN:


Berdintasunerako zerbitzuen kudeaketa zuzena

Politikariei/teknikariei zuzendutako berdintasunerako formazioak

Ebaluazioak eta diagnostikoak

Berdintasun-planak eta jarraipenak

Berdintasunerako protokoloak eta ordenantzak

Erakunde publikoekiko bitartekaritza-lanak

Soldata-auditoriak

Berdintasunarekin lotutako liburuen eta bestelako publikazioen edizioak