Gure kontaktua

"Distantziak handiagoak ziren lehen, espazioa denboraren arabera neurtzen baita" Jorge Luis Borges

AZ PARTAIDETZA

Landazuri 9 - 1. eskubi

01008 Vitoria-Gasteiz

Bulegoaren ordutegia

Astelehena- Ostirala: 09:00 - 18:00

(+34) 945 156 147

info@azparticipacion.com