ANTOLATU GABEKO HERRITARRAK

  • Batuz, gizarte demokratikoagoak egiten ditugu. AZn pertsona guztiekin eta guztientzat lan egiten dugu, betiere inklusioaren eta intersekzionalitatearen ikuspegitik.


  • Komunitatearen behar praktiko eta estrategikoei erantzuteko proiektu komunitarioak eraikitzea  bilatzen dugu, herritartasuna eskubide gisa erabiliz.


ZERBITZUAK ESPARRU HONETAN:


Berdintasun-diagnostikoak eta planak

Berdintasunerako protokoloak eta ordenantzak

Berdintasunarekin eta partaidetzarekin erlazionatutako liburuen edizioak

Ekitaldien antolakuntza

Udaleko eta udalaz gaindiko parte-hartze prozesuen abiaraztea